Żywy Różaniec

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tych samych intencjach, dotyczących Kościoła i świata, diecezji i parafii, świata i naszej Ojczyzny, powierzanych co miesiąc przez papieża i księdza proboszcza. Członkowie róż modlą się także za siebie oraz zamawiają Msze św. w intencji żyjących i zmarłych sióstr i braci.

Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii liczy obecnie ok. 80 osób. Tworzą one cztery  Róże Różańcowe:

  • Róża 1. pw. Najświętszej Marii Panny (zelatorka: Janina Krajewska)
  • Róża 2. pw. św.Teresy Benedykty od Krzyża (zelatorka: Danuta Płókarz)
  • Róża 3. pw. bł. Jana Pawła II (zelatorka: Anna Kołtan)
  • Róża 4. pw. św. Faustyny (zelatorka: Beata Roda-Mielczarek)

Spotkanie członków Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.

W ramach wspólnoty Żywego Różańca funkcjonuje również Róża Różańca Rodziców pw. św. Józefa (animatorka: Elżbieta Dussa), którą tworzy 20 osób modlących się (za wstawiennictwem MB Oliwskiej, patronki RR) za swoje dzieci. Modlitwą obejmują oni  także Ojca Świętego, jego intencje oraz cały Kościół.

W dniu 8 grudnia członkowie RR spotykają się na Mszy św. (uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest świętem patronalnym RR) i ponawiają Akt zawierzenia w łączności duchowej ze wszystkimi uczestnikami RR na całym świecie.

Opiekę duszpasterską nad Żywym Różańcem sprawuje ks. Tyberiusz Kroplewski.

 Obowiązki członków Żywego Różańca

  • Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy (w intencjach papieskich, bieżących sprawach parafii, naszego społeczeństwa i całego Kościoła).
  • Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych z Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca (udział w zmianie tajemnic różańcowych).
  • Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębienie swojej wiary i wiedzy religijnej.
  • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
  • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
  • W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.

Członkowie ŻR w każdą środę i 13. dnia miesiąca (o godz. 17.30, przed wieczorną Mszą św.) oraz w pierwsze soboty miesiąca (po Mszy św. o godz. 7.00) prowadzą modlitwę różańcową.

 

Intencje Światowej Sieci Modlitwy na rok 2024
Styczeń - O dar różnorodności w Kościele

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Luty - Za chorych terminalnie

Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Marzec - Za współczesnych męczenników

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Kwiecień - O docenianie roli kobiet

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Maj - Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Czerwiec - Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Lipiec - Za duszpasterstwo chorych

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Sierpień - Za przywódców politycznych

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Wrzesień - Za cierpiącą ziemię

Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Październik - Za wspólną misję

Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Listopad - Za osoby, które straciły dziecko

Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Grudzień - Za pielgrzymów nadziei

Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
108 0.080958843231201