Żywy Różaniec

Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii liczy obecnie ok. 60 osób. Tworzą one trzy Róże Różańcowe:

Róża 1. pw. Najświętszej Marii Panny (zelatorka:Janina Krajewska)

Róża 2. pw. św.Teresy Benedykty od Krzyża (zelatorka: Danuta Płókarz)

Róża 3. pw. bł. Jana Pawła II (zelatorka: Anna Kołtan )

 

Spotkanie członków Wspólnoty Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Opiekę duszpasterską nad Żywym Różańcem sprawuje ks. Tyberiusz Kroplewski.

 

Obowiązki członków Żywego Różańca

• Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. połączone

z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy (w intencjach

papieskich ogólnych, misyjnych, bieżących sprawach parafii, naszego

społeczeństwa i całego Kościoła).

• Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych

z Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca

(udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych).

• Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębienie swojej wiary

i wiedzy religijnej.

• Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

• Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

• W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach

zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.

 

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2022

Styczeń 2022

O wychowanie do braterstwa 
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.


Luty 2022

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.


Marzec 2022

O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne 
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.


Kwiecień 2022

Za pracowników służby zdrowia 
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.


Maj 2022

O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.


Czerwiec 2022

Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.


Lipiec 2022

Za osoby starsze 
Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.


Sierpień 2022

Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.


Wrzesień 2022

O zniesienie kary śmierci 
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.


Październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich 
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.


Listopad 2022

Za dzieci, które cierpią 
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.


Grudzień 2022

Za organizacje wolontariatu 
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.


 

 

  

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
95 0.098612070083618