Św. Edyta Stein

"Miłość Chrystusowa nie zna granic, nie kończy się nigdy, nie cofa się na widok brzydoty czy brudu" - "Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić" - "Ciągle na nowo czerpię odwagę z tabernakulum, gdy mi ją odbiera uczoność innych" - "Modlitwa jest drabiną Jakubową, po której duch człowieka wstępuje do Boga, a łaska Boża zstępuje do człowieka"

PRZEDSZKOLE ARKA NOEGO

WIZJA

Jesteśmy po to, aby stwarzać warunki wychowawcze i edukacyjne, które pomogą dziecku stać się:

 • ciekawym świata
 • radosnym
 • twórczym i samodzielnym w zabawie i nauce
 • uczciwym i odpowiedzialnym
 • kulturalnym i tolerancyjnym
 • świadomym zagrożeń

MISJA

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez nadmiernego wysiłku, stresu i płaczu osiągały sukcesy, z których będziemy dumni. Aby były pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały, tańczyły oraz były chętne do zdobywania wiedzy.

Wzorując się na zasadach pedagogiki M.Montessori naszym podstawowym celem jest pomoc każdemu dziecku w wykorzystaniu pełnego potencjału zgodnie z rozwojem we wszystkich obszarach życia, co pozwoli dziecku na wkroczenie w progi szkolne pewnym i zdecydowanym krokiem.

Naszym celem jest:

 • stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju
 • rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem
 • kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się
 • nauka poprzez aktywne działanie z możliwością popełniania błędów
 • okazywanie sobie wzajemnej pomocy: dziecko-dziecko, dziecko-dorosły
 • stwarzanie warunków do odczuwania radości z możliwości bycia z innymi dziećmi
 • włączenie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu osobowości dziecka

ZASADY NAUCZANIA

 

Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności jaką jest zabawa.

PROGRAM ADAPTACYJNY

Dbamy o to, aby dzieci rozpoczynające edukacje w naszym przedszkolu mogły wcześniej zapoznać się z nami. W miesiącu maju i czerwcu realizujemy program adaptacyjny.Dzieci wraz z opiekunami są zapraszane na spotkania w określonych terminach. Są to np.: śniadanie i zabawa, obiad i czytanie bajek, pobyt na placu zabaw, udział w teatrzykch. Dzieci zapoznają się z miejscem, paniami, dziećmi. Z doświadczenia wiemy, że zajęcia te bardzo pomogły wielu naszym obecnym przedszkolakom i ich rodzicom uniknąć ,,wrześniowych stresów'. My też zapoznajemy się wówczas z dziećmi i we wrześniu lepiej i szybciej rozpoznajemy ich potrzeby.

ROZKŁAD DNIA

 • 6.30-8.30
  • schodzenie się dzieci, zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań,
  • zabawy integracyjne, praca indywidualna z dzieckiem, śpiewanie piosenek, powtarzanie wierszyków, przygotowanie do śniadania
 • 8.30-9.00 - śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • 9.00-10.45 - zajęcia dydaktyczne -zajęcia związane z tematyką w danym dniu:
  • język angielski
  • rytmika
  • religia
  • zajęcia plastyczne
 • 11.00-11.15 drugie śniadanie
 • 11.30-12.45- pobyt na placu zabaw (dbamy , aby dzieci codziennie wyszły na świeże powietrze), zimą spacery
 • 13.00-14.00 obiad
 • 14.00-14.30- odpoczynek poobiedni - słuchanie bajek (bierzemy udział w akcji,,Cała Polska czyta dzieciom'
  • biorą w tym udział również nasi rodzice
  • słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • 14.30-17.00 zabawy ruchowe
  • dokańczanie prac plastycznych
  • praca indywidualna z dzieckiem
  • zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu
 • 15.45-podwieczorek (kanapka, herbata)
 • rozchodzenie się dzieci


OTOCZENIE DZIECKA

W Sali przestrzegane są takie zasady jak:

 • estetyki
 • dostępu dzieci do wszystkich materiałów
 • zasada kącików pracy
 • swobody wyboru rodzaju pracy i jej miejsca

 

Nauczyciel wraz z dziećmi pielęgnuje otoczenie, wszyscy są odpowiedzialni za porządek w sali. Dzieci młodsze i starsze uczą się wzajemnie od siebie, łatwiejszy jest rozwój samodzielności dzieci. 

POMOCE DYDAKTYCZNE I ZABAWKI

Poza porządkiem, obcowaniem z naturą, pięknem, bardzo ważnym składnikiem otoczenia są pomoce dydaktyczne i zabawki. W salach znajdują się pomoce mobilizujące dzieci do myślenia, uczenia się, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań, wyzwalające różne formy aktywności (wśród nich znajduje się materiał dydaktyczny Montessori).

Jeśli chodzi o zabawki kierujemy się zasadą ,,oszczędności’’ (nie ma przeładowania sal zabawkami) i dobrego gustu.Są to głównie zabawki służące do konstruowania, układania, zabaw tematycznych. W każdej Sali znajduje się kącik z książkami.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
27 0.05102801322937